Winter time @Ermoupoli Syros Cyclades - spirosbalios